Våra tjänster
Våra tjänster

Våra tjänster

BVC

På Ripans barnavårdscentral erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer fram till att ditt barn börjar förskoleklass. Du kan också få råd om allt som rör ditt barns utveckling och dig i din föräldraroll.

Läs mer

Barnmorska

Välkommen till barnmorskemottagningen!

Läs mer

Läkare

Vi har allmänläkare med lång erfarenhet, stor kunskap samt kompetens för att möta dig som patient.

Läs mer

Distriktssköterskor

Vi har ett glatt och härligt gäng med mycket kompetenta och erfarna distriktssköterskor och sjuksköterskor.

Läs mer

Undersköterskor

Vi har nöjet att ha de bästa undersköterskorna som går att finna!

Läs mer

Sjukgymnast/fysioterapeut

Hos sjukgymnast/fysioterapeut kan du oavsett ålder/och eller funktionshinder få hjälp med att förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa.

Läs mer

Rehabkoordinator

När du får en längre tids sjukskrivning på HC Ripan finns rehabkoordinator som stöd inför planering av återgång i arbete.

Läs mer

Psykisk hälsa

Här arbetar leg. psykolog och leg psykiatrisjuksköterska

Läs mer

Hembesök

Vi erbjuder hembesök inom alla professioner för dig som har svårt att ta dig till hälsocentralen och inte har hemsjukvård.

Tobaksavvänjare

Här på HC Ripan erbjuder vi hjälp med din tobaksavvänjning.

Läs mer

Dietist

Vi erbjuder digitala behandlingar för IBS