Lättakuten HC Ripan


Du registrerar ditt besök till lättakuten som tidigare antingen direkt i mobilen via länken cldc.se/ripan eller på våra skärmar i väntrummet.

I syfte att minska smittspridning så kan du inte längre söka för förkylningssymptom, huvudvärk eller magbesvär på lättakuten. Kontakta oss i stället via vår chatt eller via telefon 063-663 10 00 för att få råd om du har några av dessa symptom.

Skada / Sårskada

Hosta / Feber

Halsont

Urinvägsbesvär

Urinvägsbesvär

Hudbesvär

Hudbesvär

Öronbesvär

Öronbesvär

Ögonbesvär

Ögonbesvär

Säsongsallergi

Säsongsallergi

Huvudvärk

Huvudvärk

Smärta i ryggen

Smärta i ryggen

Smärta i knä och fot

Smärta i knä och fot

Magbesvär

Magbesvär

Förbered ditt besök
hos oss online