Hälsoundersökningar & Intyg

Är du intresserad av att göra en allmän hälsoundersökning av eget intresse så erbjuder vi en allmän hälsoundersökning antingen hos sjuksköterska eller hos läkare. Vi utfärdar även körkortsintyg.

 

Allmän hälsoundersökning Läkare 2800:-

I paketet ingår en del prover, så som kolesterol, sköldkörtelprov, leverstatus, blodstatus etc. PSA eller cellprov kan tas om det önskas.

Vi går igenom livsstilsfrågor och där vi tar vikt, längd, bmi och vi pratar allmänt om dina levnadsvanor och du får rådgivning.

Du kommer även att få ta EKG, blodtryck, puls samt att du får göra en spirometri (lungfunktionstest)

Allmän hälsoundersökning sjuksköterska 1250:-

I paketet ingår en del prover som kolesterol, blodvärde, blodsocker

Blodtryck och puls

Vi går igenom livsstilsfrågor och du får rådgivning, vi tar vikt, längd, bmi.

Körkortsintyg och övriga intyg

Körkortsintyg 1250:-

Travintyg 1250:-
Sjöfartsintyg 1250:-
Intyg aupair/friskintyg 1250:-
Intyg adoption 1250:-
Intyg fallskärmshopp + EKG 1500:-

Läkarintyg för alkohol och narkotika 6950:- (det är ett paketpris som betalas vid första besöket och täcker 2 läkarbesök, 4 alkoholmarkörer och 2 drogtester, om extra provtagning tillkommer kostar varje provtillfälle 500 kronor och vid extra läkarbesök så utgår timtaxa 1000:-/timme)

Invaliditetsintyg till försäkringsbolag Bekostas av försäkringsbolaget

Gynekologisk hälsokontroll med ultraljud

Vi erbjuder gynekologisk hälsokontroll med ultraljud. Hälsokollen utförs av en gynekolog.

För frågor och tidsbokning:

063 – 663 10 08 Måndag-Tisdag 16.00-17.00